Styr&Regler
Styr och reglerutrusning:
För att åstadkomma en energieffektivisering är det nödvändigt att ha en bra styr och reglerutrustning.
Den ger en ökad komfort och minskade uppvärmningskostnader. Styr och reglerutrustningarna har många nyttiga egenskaper som dock varierar med olika fabrikat.
Viktigt är, att välja ett styrsystem som är bra för ditt hus. Det finnes styrsystem för både vattenburen värme och direkteluppvärmda hus.
Största behovet är i hus med direktel, och därmed kan bästa besparingen göras i dessa hus. Besparingen kan variera mellan 10% till 20% av uppvärmningselen.
De krav som man bör ställa på ett nytt reglersystem är bland annat att effekten och värmenivån på radiatorerna snabbt kan anpassas till förändringarna i omgivningen.
Exempelvis, om solen skiner genom fönstren, om det är många människor i rummet, eller om man eldar med ved i en kakelugn,
brasspis eller dylikt skall systemets givare genast sänka radiatorernas effekt.


· Systemet skall ha ett vädringslås, dvs en funktion som tillåter att rummen vädras utan att radiatorerna helt onödigt slår på för att kompensera ett hastigt temperaturfall.
· Önskad rumstemperatur skall kunna ställas in med veckoprogram för dag och nattsänkning mm.
· Det bör finnas möjlighet till zonindelning, så att man ställa ned temperaturen i de rum man inte använder.
· Styrsystemet skall vara lätt att installera och lätt att programmera. Det skall sköta sig utan tillsyn.
Till vissa styrsystem kan man koppla en effektvakt, dvs. det betyder att man sänker eltaxan med laststyrning.
· Styrsystemet skall löna sig att installera. De fabrikat som finnes på marknaden finnes i konsumentverkets marknadsöversikt " Värme i småhus" ".