Energibesiktning
Vi tittar över värmeanl. ang. pumpar reglerutrustning ventiltäthet temperaturer i systemet och i byggnaden samt värmeväxlare pannor vent. anl.
Vi gör också en bedömning på fastigheten totalt vad som är vettigt att investera i tex. isolering fönster osv.
Kommer därefter med förslag på åtgärder och lönsamhet.
Om du vill veta mer om de olika energislagen så klicka här